NEVÁHAJTE

A KONTAKTUJTE NÁS

Odosiela sa...

Server neodpovedá, skúste znovu.

Správa odoslaná.

O NÁS

 

 

Maximálna ochrana záujmov a práv nášho klienta, to je prvoradý cieľ našej advokátskej kancelárie.

 

Našim cieľom je poskytovať klientom komplexné, kvalitné právne služby a právne poradenstvo na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne. Dosahujeme ho individuálnym prístupom, transparentnosťou, efektívnosťou a ochranou poskytnutých údajov.

SENOVSKY - advokátska kancelária Levice, advokát, tel.: 0903 231 303

NAŠE SLUŽBY

ĎALŠIE SLUŽBY

 

  Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS)

•  Ochranné známky

Vymáhanie pohľadávok

  Autorizácia

Konkurz a reštrukturalizácia

  Právne poradenstvo

Advokát Levice

 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.  SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.

© 2019 SENOVSKY Všetky práva vyhradené

created by BOOSTAGENCY/



Odosiela sa...

Server neodpovedá, skúste znovu.

Odoslané



 P. O. Hviezdoslava 35, 934 01 Levice +421 903 231 303 Pondelok - Piatok, 08:00 - 18:00

Mgr. Peter Senovský

advokát

tel.: 0903 231 303



 

ADVOKÁT LEVICE

 

 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.  SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.

 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.  SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.

 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.  SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.

 SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.
 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.

 SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.
 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.




 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.  SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.




 SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.
 SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.
 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).




 SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.
 SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.
 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).




 SLUŽBY PRE FIRMY ﷯ Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a veľké korporácie vrátane zahraničných klientov.  SLUŽBY PRE OBČANOV ﷯ Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy). Nehnuteľnosti a autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Pracovný pomer a pracovné právo. Dedenie a dedičské právo.  SLUŽBY PRE ZAHRANIČNÝCH KLIENTOV ﷯ Ako začať podnikať na Slovensku, založenie firmy alebo živnosti. Právne služby a právne poradenstvo pri etablovaní zahraničnej osoby na slovenský trh.
 COLNÉ A DAŇOVÉ PRÁVO ﷯ Colná problematika, DPH, spotrebné dane (SPD), transportné a špedičné právo.  SLUŽBY PODĽA ODVETVIA ﷯ Občianske právo, obchodné právo, živnostenské právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, správne právo, rodinné právo, podnikanie zahraničných osôb, exekučné právo, dedičské právo, dopravné a cestné právo. Registrácia partnerov verejného sektora (RPVS).


